BETINGELSER

 

Antal af omgange styres af mållinien. Er man tilmeldt 2 omgange, så har man gennemført, når man har kørt 2 omgange, kører man en ekstra omgang vil det stadig være 2 passering af mållinien, der giver deltagerens tid.
Kører deltageren en omgang for lidt i forhold til den distance, der er tilmeldt, så betragtes deltageren som udgået.
Deltagernes sikkerhed
Er en vigtig faktor for os. Vi gør derfor opmærksom på, at løbet er et motionscykelløb, der afvikles på offentlige veje.
For deltagelse gælder følgende sikkerhedsregler:
Kørsel skal til enhver tid ske efter anviste regler.
Der tilstræbes ensretning af ruten, men arrangøren kan ikke garantere for modkørende utilsigtet trafik. Ensretning gælder også for deltagere i løbet, både i bil og på cykel.
Kørsel skal ske forsvarligt og under hensyntagen til andre deltagere og trafikanter på ruten.
Deltagerne har pligt til at bære cykelhjelm under løbet.
Deltagelse skal ske på almindelige cykler – herunder racercykler.
Tricykler, enkeltstartscykler, tribøjler, velomobil m.m. er ikke tilladt.
Arrangøren har til enhver tid ret til at tage en deltager ud af løbet, hvis det vurderes, at denne ikke overholder betingelserne.
Arrangørens ansvar
Deltagelse i løbet sker på eget ansvar og for egen risiko og deltagerne accepterer, at arrangøren ikke kan gøres erstatningsansvarlig for eventuelle person- eller tingskader, som deltagerne pådrager sig under løbet – herunder i forbindelse med styrt eller påkørsel som følge af veje og stiers tilstand, rutens indretning, afmærkninger og anvisninger, vejrlige forhold, handlinger af andre deltagere, trafikanter, tilskuere m.m.
Arrangøren kan heller ikke gøres erstatningsansvarlig for deltagernes tab af udstyr, materiel, bagage m.v. som følge af tyveri eller anden bortkomst. Dette gælder også, hvor sådant måtte overladt eller opsamlet af arrangøren ifm. styrt m.v. Deltagerne opfordres til selv at forsikre udstyr og materiel.
Tilmelding og betaling
Betaling for deltagelse vil blive trukket på det oplyste kreditkort senest 24 timer efter, at vi har modtaget tilmeldingen eller faktureres løbende ved valg af fakturabetaling. Det er deltagerens eget ansvar, at der gives korrekt adresse og denne holdes ajour.
Tilmelding anses for sket, når deltageren figurerer på startlisten. Tilmeldingen er bindende.
Deltagelse er betinget af, at det fysiske startnummer bæres synligt under løbet. Såfremt deltageren mister sit fysiske startnummer efter at have fået udleveret dette, opkræves gebyr på kr. 100,- for et nyt startnummer.
Fortrydelsesret og refundering
Deltageren accepterer, at tilmeldingsgebyret ikke kan refunderes. Løbet er en rekreativ fritidsaktivitet, der ikke er omfattet af de almindelige fortrydelsesregler, der gælder for køb på internettet, jf. Lov om Forbrugeraftaler. Evt. tilkøb er omfattet af 14 dages fortrydelsesret.
Deltagerne har ret til at overdrage deres tilmelding til en anden person. Ændring af deltagernavn og data skal ske online via løbets hjemmeside med deltagerlogin. Nedgraderer deltageren distance fåes der ikke refusion for betalt gebyr.
Aflysning
Arrangøren forbeholder sig ret til at aflyse løbet. I tilfælde, hvor aflysning skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren ikke kunne forudse på tilmeldingstidspunktet accepterer deltagerne, at tilmeldingsgebyret er endeligt tabt. Sådanne omstændigheder kan være aflysning pga. vejrlige forhold, epidemier, naturkatastrofer, pludselig lukning af veje, broer, stier m.v. på de planlagte ruter, ulykker, blokader, demonstrationer, strejker, krig, terrorhandlinger, eller trusler, påbud fra offentlige myndigheder, samt andre forhold, som umuliggør en gennemførelse af løbet eller som kan true deltagernes sikkerhed.
I andre tilfælde accepterer deltagerne, at løbet kan gennemføres på en anden af arrangøren fastsat dato.
Foretager du tilmelding på vegne af andre, herunder hvis du som holdleder tilmelder et hold, er du ansvarlig for, at alle tilmeldte deltagere gøres bekendt med betingelserne.

UNDTAGELSE: Aflyses løbet pga. COVID19 kan deltageren vælge at flytte sit startnummer til ny dato eller få refusion minus et adm. gebyr på kr. 15,-

Ved din deltagelse accepterer du at være bekendt med ovenstående og forstår, at deltagelse sker 100 % på eget ansvar.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.